Now showing items 1-20 of 579

  • Почвозащітние технологии бесплужного возделывания сельськохозяйственных культур в типовых севооборотах южной степи 

   Шикула, Н.К (Кафедра почвоведения и охраны почв. Отраслевая научно-исследовательская лаборатория противоэрозионных мероприятий, 1988-01-01)
  • Глибоке розуміння родючості грунтів і застосування добрив 

   Кінсі, Ніл; Уотерс, Чарлз (1993-01-01)
   Дослідження історії цивілізації надає безумовні докази того, що житття можливе лише тоді, коли природа має змогу створювати поживні речовини для біологічних систем у грунті для рослин, якими живляться рослини, а потім ...
  • Світові агротехнології та їх технічне забезпечення 

   Івончик, П.Н.; Косолап, М.П. (Національний Аграрний Університет України. Кафедра світових агротехнологій, 1999-01-01)
   Ступінь використання або реалізації агрокліматичних ресурсів в різних системах землеробства не однаковий. Аналіз використання агрокліматичних ресурсів дозволяє визначити об'єм вільних не використаних агроресурсів. Це повинно ...
  • ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИИ ПОЧВ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

   Зенова, Г.М.; Степанов, А.Л.; Лихачева, А.А.; Манучарова, Н.А. (ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2002-01-01)
   В учебном пособии излагаются методы работы с основными представителями почвенной биоты - растениями, водорослями, беспозвоночными животными, грибами, дрожжами, бактериями, актиномицетами. Даны методы исследования экологических ...
  • "Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України" 

   Фатєєва, А.І.; Пащенко, Я.В. ("УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК Національний науковий центр ""Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського""", 2003-01-01)
   "Вміст мікроелементів у рослинах, їх вплив на ріст, розвиток, кількісну й якісну продуктивність сільськогосподарських культур визначається вмістом мікроелементів у ґрунтах, який у свою чергу обумовлений факторами ...
  • ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

   Кобець, М.I ("ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”, 2004-01-01)
   "В статті висвітлені роль та місце органічного землеробства в реалізації основних положень концепції сталого розвитку. Розкриті екологічні, соціальні та економічні переваги запровадження органічного землеробства, надані ...
  • Збереження родючості ґрунту Підтримка життя в ґрунті 

   Dr. Йоганнес Баухенс (Баварський державний інститут сільського господарства (Німеччина), 2004-01-01)
   "Дощові черви – найвідоміші ґрунтові тварини. Завдяки своєму великому внеску в обмін речовин та структурне вдосконалення, вони займають ключове місце серед ґрунтових організмів. Ґрунт є життєвим простором для багатьох ...
  • Національний стандарт України: Якість грунту показники родючості грунтів 

   Балюк, С.; Барахтян, В.; Лазебна, М.; Лісовий, М.; Полупан, М.; Соловей, В.; Фатєєв, А.; Хрістенко, А. (ДЕРЖАСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2005-01-01)
   "Цей стандарт установлює показники родючості ґрунтів земельних ділянок сільськогосподарських угідь. Положення цього стандарту мають застосовувати усі суб'єкти господарювання, щоб визначити та проконтролювати стан родючості ...
  • Географія ґрунтів України 

   Балаєв, Анатолій Джалілович; Нестеров, Георгій Іванович; Тонха, Оксана Леонідівна ("Кафедра ґрунтознавства та охорони ґрунтів Національний аграрний університет", 2005-01-01)
   "Географія ґрунтів України Методичний посібник для студентів заочної форми навчання факультету агрохімії і ґрунтознавства"
  • Методичні підходи до обгрунтування ціни пропозиції на органічну продукцію 

   Сучкова, В.М. (Економіка АПК №5, 2005-01-20)
   Одним із пріоритетних напрямів розвитку світового сільського господарства є органічне виробництво, яке налагоджене у понад 120 країнах світу. Масштаби органічного виробництва постійно зростають. Достатньо зазначити, що ...
  • БІОДИНАМІКА - ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 

   Подолінський, Алекс (Софія-А, 2006-01-01)
   Замовити книгу можна у Федерації органічного руху України Надішліть Ваш запит на електронну адресу: ofu@organic.com.ua або organicofu@gmail.com Поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд.4, офіс ...
  • БІОДИНАМІКА-ЗЕМЛЕРОБСТВО МАЙБУТНЬОГО 

   Подолінський, Алекс (Софія-А, 2006-01-01)
   Замовити книгу можна у Федерації органічного руху України Надішліть Ваш запит на електронну адресу: ofu@organic.com.ua або organicofu@gmail.com Поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд.4, офіс ...
  • ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по ведению экологически чистого сельского хозяйства в Республике Беларусь 

   Тарасенко, С.А.; Свиридов, А.В. (Белорусско-германское совместное благотворительное предприятие "надежда XXI ВЕК", 2006-01-01)
   "В современных условиях развития общества воздействие человека на окружаю- щую среду становиться все более существенным и непредсказуемым. Последние катаклизмы, которые произошли и происходят на нашей планете, ярко ...
  • Грунтова мікробіологія 

   Іутинська, Г.О. (Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного Національної Академії Наук України, 2006-01-01)
   Викладені основні етапи бгрунтової мікробіології, розглянуто грунт як середовище існування мікроорганізмів, подана характеристика біорізноманіття, структури і функціонування мікробних угрупувань у природних екосистемах та ...
  • АГРОЕКОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 

   О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак, А.С. Малиновський, В.Г. Радько, М.Ф. Рибак, С.М. Талько, П.П. Храпійчук, І.В. Шудренко, В.Г. Дідора, В.М. Дема ("Вища світа", 2006-01-20)
   Низькі продуктивність і стабільність сільськогосподарського виробництва в колишньому СРСР, у тім числі й в Україні, були зумовлені недооцінкою, а нерідко і повним ігноруванням законів розвитку природи і суспільства. Наслідком ...
  • ЕКОЛОГОТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 

   Дегодюк, Е.; Дегодюк, С. (2006-01-20)
   Електронна версія книги не доступна на нашому ресурсі. Ви можете ознайомитися зі змістом і знайти її в бібліотечному фонді Національної сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України. вул. ...
  • ОРГАНІЧЕСКОЕ АГРОПРОІЗВОДСТВО 

   За ред. Є.Милованова, А.Коняшина (2007-01-01)
   Замовити книгу можна у Федерації органічного руху України Надішліть Ваш запит на електронну адресу: ofu@organic.com.ua або organicofu@gmail.com Поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд.4, офіс ...
  • ЖИВА КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕРОБСТВА. ЖИВЕ ЗНАННЯ 

   Подолінський, Алекс (Софія-А, 2008-01-01)
   Замовити книгу можна у Федерації органічного руху України Надішліть Ваш запит на електронну адресу: ofu@organic.com.ua або organicofu@gmail.com Поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд.4, офіс ...
  • ДОВІДНІК СТАНДАРТІВ. КНИГА 1 

   Євросоюз (ЛА "Піраміда", 2008-01-01)
   Замовити книгу можна у Федерації органічного руху України Надішліть Ваш запит на електронну адресу: ofu@organic.com.ua або organicofu@gmail.com Поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд.4, офіс ...