Now showing items 1-20 of 402

  • Почвозащітние технологии бесплужного возделывания сельськохозяйственных культур в типовых севооборотах южной степи 

   Шикула, Н.К (Кафедра почвоведения и охраны почв. Отраслевая научно-исследовательская лаборатория противоэрозионных мероприятий, 1988-01-01)
  • Глибоке розуміння родючості грунтів і застосування добрив 

   Кінсі, Ніл; Уотерс, Чарлз (1993-01-01)
   Дослідження історії цивілізації надає безумовні докази того, що житття можливе лише тоді, коли природа має змогу створювати поживні речовини для біологічних систем у грунті для рослин, якими живляться рослини, а потім ...
  • Світові агротехнології та їх технічне забезпечення 

   Івончик, П.Н.; Косолап, М.П. (Національний Аграрний Університет України. Кафедра світових агротехнологій, 1999-01-01)
   Ступінь використання або реалізації агрокліматичних ресурсів в різних системах землеробства не однаковий. Аналіз використання агрокліматичних ресурсів дозволяє визначити об'єм вільних не використаних агроресурсів. Це повинно ...
  • ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИИ ПОЧВ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

   Зенова, Г.М.; Степанов, А.Л.; Лихачева, А.А.; Манучарова, Н.А. (ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2002-01-01)
   В учебном пособии излагаются методы работы с основными представителями почвенной биоты - растениями, водорослями, беспозвоночными животными, грибами, дрожжами, бактериями, актиномицетами. Даны методы исследования экологических ...
  • ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

   Кобець, М.I ("ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”, 2004-01-01)
   "В статті висвітлені роль та місце органічного землеробства в реалізації основних положень концепції сталого розвитку. Розкриті екологічні, соціальні та економічні переваги запровадження органічного землеробства, надані ...
  • Методичні підходи до обгрунтування ціни пропозиції на органічну продукцію 

   Сучкова, В.М. (Економіка АПК №5, 2005-01-20)
   Одним із пріоритетних напрямів розвитку світового сільського господарства є органічне виробництво, яке налагоджене у понад 120 країнах світу. Масштаби органічного виробництва постійно зростають. Достатньо зазначити, що ...
  • БІОДИНАМІКА - ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 

   Подолінський, Алекс (Софія-А, 2006-01-01)
   Замовити книгу можна у Федерації органічного руху України Надішліть Ваш запит на електронну адресу: ofu@organic.com.ua або organicofu@gmail.com Поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд.4, офіс ...
  • БІОДИНАМІКА-ЗЕМЛЕРОБСТВО МАЙБУТНЬОГО 

   Подолінський, Алекс (Софія-А, 2006-01-01)
   Замовити книгу можна у Федерації органічного руху України Надішліть Ваш запит на електронну адресу: ofu@organic.com.ua або organicofu@gmail.com Поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд.4, офіс ...
  • ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по ведению экологически чистого сельского хозяйства в Республике Беларусь 

   Тарасенко, С.А.; Свиридов, А.В. (Белорусско-германское совместное благотворительное предприятие "надежда XXI ВЕК", 2006-01-01)
   "В современных условиях развития общества воздействие человека на окружаю- щую среду становиться все более существенным и непредсказуемым. Последние катаклизмы, которые произошли и происходят на нашей планете, ярко ...
  • Грунтова мікробіологія 

   Іутинська, Г.О. (Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного Національної Академії Наук України, 2006-01-01)
   Викладені основні етапи бгрунтової мікробіології, розглянуто грунт як середовище існування мікроорганізмів, подана характеристика біорізноманіття, структури і функціонування мікробних угрупувань у природних екосистемах та ...
  • АГРОЕКОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 

   О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак, А.С. Малиновський, В.Г. Радько, М.Ф. Рибак, С.М. Талько, П.П. Храпійчук, І.В. Шудренко, В.Г. Дідора, В.М. Дема ("Вища світа", 2006-01-20)
   Низькі продуктивність і стабільність сільськогосподарського виробництва в колишньому СРСР, у тім числі й в Україні, були зумовлені недооцінкою, а нерідко і повним ігноруванням законів розвитку природи і суспільства. Наслідком ...
  • ЕКОЛОГОТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 

   Дегодюк, Е.; Дегодюк, С. (2006-01-20)
   Електронна версія книги не доступна на нашому ресурсі. Ви можете ознайомитися зі змістом і знайти її в бібліотечному фонді Національної сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України. вул. ...
  • ОРГАНІЧЕСКОЕ АГРОПРОІЗВОДСТВО 

   За ред. Є.Милованова, А.Коняшина (2007-01-01)
   Замовити книгу можна у Федерації органічного руху України Надішліть Ваш запит на електронну адресу: ofu@organic.com.ua або organicofu@gmail.com Поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд.4, офіс ...
  • ЖИВА КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕРОБСТВА. ЖИВЕ ЗНАННЯ 

   Подолінський, Алекс (Софія-А, 2008-01-01)
   Замовити книгу можна у Федерації органічного руху України Надішліть Ваш запит на електронну адресу: ofu@organic.com.ua або organicofu@gmail.com Поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд.4, офіс ...
  • ДОВІДНІК СТАНДАРТІВ. КНИГА 1 

   Євросоюз (ЛА "Піраміда", 2008-01-01)
   Замовити книгу можна у Федерації органічного руху України Надішліть Ваш запит на електронну адресу: ofu@organic.com.ua або organicofu@gmail.com Поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд.4, офіс ...
  • "Біофумігація та соляризація ґрунту: Методичні рекомендації студентам біологічного факультету з курсу „Ґрунтознавство”/" 

   Шарга, Б.М.; Вайда, П.В.; Мага, І.М. ("УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра генетики, фізіології рослин і мікробіології", 2008-01-01)
   Описано біофумігацію і соляризацію – методи звільнення ґрунту від шкідливих організмів. Ці способи обробки землі дозволяють мінімізувати застосування синтетичних фумігантів або взагалі відмовитися від цих агрохімікатів. ...
  • Основні напрямки інтегрованого захисту рослин в умовах органічного землеробства 

   Писаренко, В. М. (Вісник Полтавської державної аграрної академії 2008. №4, 2008-01-20)
  • НОВА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА 

   Овсінський, Іван (ЛА "Піраміда", 2009-01-01)
   Замовити книгу можна у Федерації органічного руху України Надішліть Ваш запит на електронну адресу: ofu@organic.com.ua або organicofu@gmail.com Поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд.4, офіс ...
  • БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ. 1 ТОМ 

   Подолінський, Алекс (ЛА "Піраміда", 2009-01-01)
   Замовити книгу можна у Федерації органічного руху України Надішліть Ваш запит на електронну адресу: ofu@organic.com.ua або organicofu@gmail.com Поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд.4, офіс ...