Recent Submissions

 • "ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ДЛЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА" 

  ПИСАРЕНКО В.М.; ПИСАРЕНКО П.В.; ПОНОМАРЕНКО С.В.; ШАПОВАЛ В.Ф. (" Громадська спілка «Полтавське товариство сільського господарства», 2017", 2017-01-01)
  "До книги увійшли матеріали з вирощування плодоовочевих культур і ягідників без використання агрохімікатів на дачних і присадибних ділян- ках на основі використання організаційно-господарських методів, орга- нічних ...
 • Агробізнес України. Інфографічний довідник. 

  Unknown author (2023-01-01)
  "Українське сільське господарство втратило значні обсяги ресурсів та інфраструктури внаслідок повномасштабного вторгнення. Істотні втрати стосуються елеваторних потужностей, адже чимала кількість була знищена, пошкоджена ...
 • "Формування ринку органічної продукції в Україні: теоретичні та практичні аспекти" 

  Т. А. Кунділовської (Одеський національний економічний університет, 2019-01-01)
  "У монографії наведено результати досліджень щодо сучасних тенденцій розповсюдження у світі альтернативних методів ведення еко- лого-спрямованого сільськогосподарського виробництва як перспективних напрямків розвитку ...
 • Соціально-економічне дослідження розвитку органічного ринку та сектору в Україні 

  Томас Бернет; Роберт Хоум; Олександра Гасюк (Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL), 2018-01-01)
  Дане дослідження має на меті оцінити його досягнення шляхом: 1) документування розвитку органічного сектору в Україні протягом останнього десятиріччя та 2) оцінювання створення нових робочих місць та можливостей доданої ...
 • ПЛАН ПЕРЕХОДУ 2024-2027:UKRAINE FACILITY 

  Unknown author (2024-01-01)
  "План України (далі – План) є одним з інструментів для відновлення, реконструкції та модернізації України, який може паралельно прискорити шлях України до набуття членства в Європейському Союзі. План окреслює бачення ...
 • СТРУКТУРА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

  Петровський С.В. (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2024-01-01)
  "У статті з’ясовано поняття «органічна продукція», «органічне виробництво», «споживач», «обіг органічної про- дукції». Наголошено, що невід’ємною складовою ринку органічної продукції є сертифікація, яку провадять із ...
 • "ОЦІНКА ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" 

  О.І. Дребот; В.І. Лазаренко (Інститут агроекології і природокористування НААН (м. Київ, Україна), 2023-01-01)
  "У цьому дослідженні представлено оцінку передумов розвитку сільського госпо- дарства в світі та в сучасних економічних і соціальних умовах зокрема, визначено його ключові чинники, які сформували нинішній стан глобального ...
 • Моє знайомство з органічною продукцією 

  Савченко Артем (ВСП «Компаніївський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ», 2024-01-01)
  Актуальність органічної продукції зростає разом з популяризацією здорового способу життя. Тому населення України повинно знати, що таке органічна продукція, хто її виробляє, які її переваги. У засобах масової інформації ...
 • Грамотний споживач 

  Нікора Каріна (ВСП «Одеський технічний фахових коледж Одеського національного технологічного університету», 2024-01-01)
  Представлена реалізована програма популяризації товарів органічного виробництва. Проведено аналіз кон’юнктури ринку України органічної продукції в умовах війни. Показано зміни, які відбувалися на ринку органічної продукції ...
 • Основні напрями стратегії рекламної кампанії з просування органічної продукції 

  Діброва Іванна (2024-01-01)
  Усвідомленість важливості споживання органічних продуктів у людини не виникає сама по собі. Як свідчать багаточисельні дослідження, найбільша кількість прихильників споживання органічної продукції - люди покоління «міленіалів», ...
 • "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ В ПРОЦЕСАХ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА" 

  Рудік Наталя Михайлівна ("У статті досліджено використання можливостей та переваг кооперативного руху в розвитку органічного аграрного виробництва. Окреслено особливості розвитку органічного аграрного виробництва, сучасний стан і тенденції його розвитку в Україні. Розглянуто міжнародний досвід кооперативного руху в формуванні та розвитку органічного аграрного виробництва. Проаналізовано тенденції світового ринку в аспекті формування попиту та пропозиції на органічну продукцію в короткостроковому та довгостроковому періодах. Досліджено основні фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, що формують та обумовлюють можливості сільськогосподарської кооперації та її місце в виробництві органічної продукції в Україні. Виділено переваги сільськогосподарської кооперації в розвитку органічного виробництва в повоєнний період. Відмічено необхідність врахування специфіки сільськогосподарської кооперації як форми господарювання в аспекті поєднання нею соціальної та економічної функцій, а відтак її значення в збереженні та покращенні рівня життя населення сільських територій. ", 2023-01-01)
  "У статті досліджено використання можливостей та переваг кооперативного руху в розвитку органічного аграрного виробництва. Окреслено особливості розвитку органічного аграрного виробництва, сучасний стан і тенденції ...
 • ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ ЯК ПРІОРИТЕТНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

  Петровська М.А.; Петровський С.В. ("Львівський національний університет імені Івана Франка Екологічні науки № 6(51)", 2024-01-01)
  "Представники різних країн світу все гучніше говорять про Цілі сталого розвитку, ухвалені на саміті ООН у 2015 р. Практично усі 17 Цілей пов’язані з сільським господарством, адже воно так чи інакше впливає ...
 • ЕКОНОМІЧНА ТА ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ КОНОПЕЛЬ ПОСІВНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЯМИ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 

  А. В. Пилипченко; М. Б. Пісковий (ТОВ «Інститут органічного землеробства», м. Глобине, 2021-01-01)
  "У виробника будь-якої продукції, зокрема і сільськогосподарської, та безпосередньо конопляної, головною метою є одержання стабільної врожайності культури, доробка і переробка продукції, яка б забезпечувала ...
 • "СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТУВАННЯ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОГО ПРОДОВОЛЬСЬВА" 

  Мауер Д.Р ("Полтавський державний аграрний університет", 2023-01-01)
  "У статті розглянуто стан органічного середовища в Україні під впливом підвищених фак-торів небезпеки зумовлених збройним конфліктом, наведено динаміку змін щодо площ сіль-ськогосподарських угідь відведених під органічне ...
 • "МІЖНАРОДНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА" 

  Овчаренко А.С (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2024-01-01)
 • "ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ В СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ" 

  Л. В. ДУДИЧ ("Львівський національний аграрний університет (протокол №6 від 31.03.2016 р. )", 2016-01-01)
  "Проблеми землекористування в агросфері набувають нового змісту у зв'язку із включенням сільського господарства до системи національних пріоритетів України, розв’язання яких надасть мож-ливість створити ...
 • Інфографічний довідник АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ 

  Маріна Буднік ("ТОВ «ТОП ЛІД» та ТОВ «Латіфундист Медіа».", 2021-01-01)
  " Мета довідника — показати масштаби агропромислового комплексу України, етапи його становлення, основні тенденції ринку та його проблеми, а також дати змогу відстежити можливості розвитку. Український агробізнес ...
 • АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ. ІНФОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК 2021-2022 

  Unknown author ("ТОВ «ТОП ЛІД» та ТОВ «Латіфундист Медіа».", 2023-01-01)
  "За 30 років незалежності Україна стала ключовим гравцем на ринку продовольства у світі. Це стало ще більш відчутно після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 р. У довіднику висвітлюємо вплив війни на основні ...
 • ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

  Шиян Н.І. (Харківський Національний Аграрний Університет, 2017-01-01)
  "Статтю присвячено розгляду стану ринку органічної продукції у світі й Україні, оцінці тенденцій їх розвитку. Окремим складником роботи є оцінка показників ефективності виробництва екологічно чистої продукції скотарства, ...
 • РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АПК УКРАЇНИ 

  ХОДУБЕЙ Антон Андрійович (Тернопільський національний економічний університет, 2023-01-01)
  Метою дослідження є обґрунтування теоретичних основ і розробка практичних рекомендацій щодо розвитку органічного виробництва як основи забезпечення екологічної безпеки агропромислового комплексу України.

View more