Collections in this community

Recent Submissions

 • Грунтова мікробіологія 

  Іутинська, Г.О. (Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного Національної Академії Наук України, 2006-01-01)
  Викладені основні етапи бгрунтової мікробіології, розглянуто грунт як середовище існування мікроорганізмів, подана характеристика біорізноманіття, структури і функціонування мікробних угрупувань у природних екосистемах та ...
 • РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ І ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧН 

  Національна академія аграрних наук України Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Авторський колектив ("Національна академія аграрних наук України Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»", 2015-01-01)
  У колективній монографії з позицій міждисциплінарного підходу викладено результати дослідження проблеми раціонального використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів. Значну увагу приділено питанням формування ...
 • Землеробство 

  Шкарівська, Л.І. (Інститут землеробства НААН, 2018-01-01)
  "Досліджено зміни гумусного стану ґрунтів в межах сільських сельбищних територій за органіч- ної системи землеробства. Найістотніший вплив органічного землеробства на вміст гумусу близько 55 % відмічено на дерново-підзолистих ...