Now showing items 1-18 of 18

  • Грунтова мікробіологія 

   Іутинська, Г.О. (Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного Національної Академії Наук України, 2006-01-01)
   Викладені основні етапи бгрунтової мікробіології, розглянуто грунт як середовище існування мікроорганізмів, подана характеристика біорізноманіття, структури і функціонування мікробних угрупувань у природних екосистемах та ...
  • Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання 

   Добряк, Д.С.; Канаш, О.П.; Бабміндра, Д.І.; Розумний, І.А. (на замовлення Державного Комітету телебачення та радіомовлення за програмою "Українська книга", 2009-01-01)
   Обгрунтовано теоретико-методологічні засади напрямів використання орних земель України на основі класифікації їх за придатністю для вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням конкретних особливостей ...
  • Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур 

   Покозій, Й.Т; Писаренко, В.М.; Довгань, С.В. (Науково-методичного центру аграрної освіти, 2010-01-01)
   "Висвітлено положення щодо моніторингу, сучасної методології прогнозу розвитку і розмноження шкідливих організмів на посівах сільськогосподарських культур. Для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів ...
  • "ЕКОЛОГIЧНI ОСНОВИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОСФЕРI" 

   Сонька, С. П.; Максименко, Н. В. ("Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна", 2015-01-01)
   "Навчальний посібник призначений для використання при вивченні таких дисциплін, як «Збалансоване природокористування», «Стратегія сталого розвитку», «Збалансоване природокористування в галузі сільського господарства», ...
  • "Генно-модифікована і органічна продукція сільського господарства: аналіз світових тенденцій у виробництві, торгівлі та споживанні." 

   Михайленко, O.Г. (Економічний простір, 2016-01-01)
   В статті піднімається питання, яке протягом останніх десятиліть є дискусійним для світового наукового співтовариства. Застосування генної інженерії у виробництві продуктів харчування має серед дослідників як своїх прихильників ...
  • "ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ В СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ" 

   Л. В. ДУДИЧ ("Львівський національний аграрний університет (протокол №6 від 31.03.2016 р. )", 2016-01-01)
   "Проблеми землекористування в агросфері набувають нового змісту у зв'язку із включенням сільського господарства до системи національних пріоритетів України, розв’язання яких надасть мож-ливість створити ...
  • Техніка та обладнання Головне в боронуванні грунту – правильний вибір борони 

   Шустік, Л.; Маринін, С.; Мариніна, Л. (журнал "Пропозиція", №3, 2017 р., 2017-01-01)
   Боронування ґрунту — найпоширеніший, продуктивний, економічно вигідний і ефективний спосіб знищення бур’янів у фазі білої ниточки, боротьби за збереження вологи в ґрунті, руйнування ґрунтової кірки, що безпосередньо впливає ...
  • "ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" 

   Каратєєва О. І.; Коваль О. А.; Гроза В .І. (Миколаївський національний аграрний, 2018-01-01)
   "У курсі лекцій викладено зміст дисципліни «Технологія переробки побутових відходів та відходів сільського господарства» – науки, яка дає здобувачам вищої освіти знання та отримання навичок щодо ...
  • "Зміна клімату та сільське господарство в Україні: що варто знати фермерам?" 

   Адаменко, Тетяна (Німецько-український агрополітичний діалог, 2019-01-01)
   "Зміну клімату за останні десятиліття великою мірою можна вважати справжнім шоком для суспільства не тільки в Україні, а й у світі в ці- лому. Кліматичні зони зміщуються на північ та захід, спека і посухи ста- ють все ...
  • Поверхневий обробіток ґрунту: одна машина — різні диски 

   Погорілий, В.; Шустік, Л.; Громадська, В.; Нілова, Н.; Степченко, С.; Царану, С. (Журнал «Пропозиція», №10, 2019 р., 2019-01-01)
   Світові бренди виробників сільськогосподарського машинобудування останніми роками почали пропонувати ринку машини з новими конструкціями дисків: круглі, з вирізною крайкою (типу «ромашка»), зубчасті з мілким вирізом зуба, ...
  • ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ. ОГЛЯД 

   Василюк, О.; Ільмінська, Л. (БО "БФ "Фонд захисту біорізномаїття України ", 2020-01-01)
   Екосистемні послуги - це всі корисні ресурси та вигоди, які людина може отримати від природи. Від екосистемних послуг залежить задоволення фундаментальних потреб людини в середовищі існування й продуктах харчування, а от ...
  • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ ПОСУХАМИ В УКРАЇНИ 

   Яцюк, М.В.; Адаменко, Т.І.; Ромащенко, М.І.; Цвєткова, Г.М.; Колмаз, Ю.Т.; Кульбіда, М.І.; Прокопенко, А.Л.; Сайдак, Р.В.; Сидоренко, О.О. ("ФОП Ямчинський О.В У рамках реалізації глобальної Ініціативи щодо посух за допомогою Секретаріату Конвенції ООН про борьбу з опустелюванням, ГВП Україна, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Українського гідромедцентру, Мінприроди/Міндовкілля", 2021-01-01)
   У публікації представлено експертне бачення щодо формування ефективної політики управління посухами, у контексті забезпечення водної та продовольчої безпеки в умовах зміни клімату.
  • Каталог природоорієнтованих рішень 

   Рябика, М.; Гусакова, О.; Зозуля, А.; Бушовська, А. ("Українська кліматична мережа, 2021 ГО «Плато» ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія»", 2021-01-01)
   "Каталог містить збірні характеристики природоорієнтованих рішень та розроблений із метою формування надивленості серед представників_ць органів державної влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств, громадських ...
  • "Ціна вуглецю в Україні та практики використання надходжень від податку на СО2" 

   Єременко, І.О. (Фонд імені Фрідріха Еберта, 2021-01-01)
   "економічній діяльності, пов’язаній із використанням викопних енергоресурсів, виникають додаткові витрати, що несуть шкоду для довкілля, яку спричиняє все суспільство, а не лише продавці та покупці енергоресурсів. Запровадження ...
  • "Екологізація вирощування помідорів у приватному секторі методами органічного землеробства" 

   коллективна монографія (Полтавське відділення академії наук технологічної кібернетики України, 2022-01-01)
   "У колективній монографії викладено результати досліджень щодо відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем. Розглянуто проблеми та перспективи екологізації сільськогосподарського виробництва ...
  • Вплив збройної агресії, та воєнних дій на сучасний стан грунтового покриву, оцінка шкоди та збитків, заходи з відновлення 

   Unknown author (Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н Соколовського", 2022-01-01)
   Представлено результати пілотних теоретичних і експериментальних досліджень нинішнього стану грунтового покриву України, який зазнав деградації внаслідок збройної агресії російської федерації
  • ВПЛИВ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ НА СТАН УКРАЇНСЬКИХ ГРУНТІВ. РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ 

   СПЛОДИТЕЛЬ, АНАСТАСІЯ; ГОЛУБЦОВ, ОЛЕКСАНДР; ЧУМАЧЕНКО, СЕРГІЙ; СОРОКІНА, ЛЮДМИЛА (ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія», 2023-01-01)
   "Військова діяльність спричиняє широкомасштабну та довготривалу деградацію навколишнього середовища. Досвід країн, на території яких велись чи ведуться військові дії, свідчить про їх потужний вплив на всі компоненти ...
  • ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БІОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 

   Наталія Зайцева-Чіпак; Євгенія Фау; Вікторія Вострякова; Наталія Вікторівна Бурєннікова; Ольга Беловолова; Елеонора Стах ("«Матеріали підготовлено за підтримки Європейського Союзу в рамках Стипендіальної програми для лідерів громадянського суспільства країн Східного партнерства.", 2024-01-01)
   "Необхідність та об’єктивність процесу біоекономічної трансформації, яка передбачає перетворення основних галузей національного господарства України на більш інноваційні, ресурсоефективні та конкурентні, ...